SME PARTNEROM V RIADENÍ A ROZVOJI VAŠEJ ORGANIZÁCIE A ĽUDÍ

Organizačný rozvoj znamená zmeny, ktoré formujú úspešnejšiu organizáciu zajtra v porovnaní s tou, ktorú máte dnes. Teda organizáciu správne reagujúcu na výzvy prostredia, v ktorom sa chce presadiť.

Úspech je podmienený:

  • dôslednou implementáciou Vašej stratégie cez konkrétne kroky a opatrenia
  • zvyšovaním potenciálu manažérov a zamestnancov, z ktorého viete čerpať
  • angažovanosťou a motivovanosťou ľudí tvoriacich vašu organizáciu

V našich službách kladieme dôraz na rozvoj kľúčových kompetenciínielen jednotlivcov, ale aj tímov a organizácie ako celku.  Práve kľúčové kompetencie sú rozhodujúce  pri dosiahnutí výsledku.

Sme špecialisti na analýzu a cielené intervencie do oblasti firemnej kultúry, motivácie a vedenia ľudí, výberu a rozvoja manažérov, talentov, ale tiež ďalších skupín zamestnancov.  Vždy vo väzbe na stratégiu organizácie a jej business ciele.

Opierame sa o súbor medzinárodne certifikovaných nástrojov a disponujeme benchmarkingovými dátami z desiatok spoločností . Tieto dáta tvoria neopomenuteľnú časť našej skúsenosti a hodnoty našich služieb.  Napríklad počet zrealizovaných osobných kompetenčných profilov u nás presiahol 20 000 a počet respondentov v analýzach firemnej kultúry sa ráta na stotisíce.

Nový článok od Finna Havaleschku: The new job market - the same challenges

Čítajte viac...

Riešenia projektov Corporate Identity

Čítajte viac...

Meranie firemnej kultúry – život firmy za oponou dát (eFOCUS, 2.3.2010)

Čítajte viac...

Meranie efektivity riadenia ľudských zdrojov (HR Forum 2/2010)

Čítajte viac...

Vyskúšajte JobMatch Profile

Garuda JobMatch Profile