Vytvárame súlad jednotlivcov a organizácií

Úspešná firma potrebuje okrem vízie, stratégie a dobrého produktu predovšetkým kvalitné pracovné tímy. Tie musia byť zložené zo schopných a motivovaných ľudí a vedené talentovanými lídrami.

Cesta k úspechu v podnikaní, tak ako v každej inej súťaži, vedie cez zosúladenie potenciálu a kompetencií jednotlivcov s cieľmi a strategickým smerovaním organizácie ako celku.  Pomáhame definovať, rozvíjať a uplatniť kľúčové kompetencie organizácie, tímov a jednotlivcov. Vždy sa snažíme merať vstupné a výstupné dáta v procese, ktorý spolu s klientom ovplyvňujeme.

Profil Armstrong CC

 • Oblasti pôsobenia

  - Firemná kultúra (CC)
  - Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov (HRM&D)
  - Výber a assessment (AC)
  - Organizačný rozvoj (OD)
  - Manažment vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  - Stratégia a rozvoj komunikácie (CS)

 • Produkty a služby

  - Projekty firemnej kultúry (CC)
  - Projekty firemnej identity (CI)
  - Rozvojový projekt CI a CC
  - Projekty riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (HRM&D)
  - Projekty riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM)
  - Príprava stratégií
  - Projekty rozvoja komunikácie
  - Personálny audit / screening / assessment
  - Assessment a development centrum

 • Garuda HRM&D Toolbox

  - Model a súbor nástrojov
  - Garuda osobný profil
  - Profil kompetencií
  - Profil preferencií
  - Job Match
  - Job Focus
  - Garuda zrkadlový profil
  - Fokus profil
  - Tímový profil
  - Skupinový profil
  - Subkultúra tímu
  - Profil firemnej kultúry a klímy
  - Profil vzťahov so zákazníkmi

Typické pre naše služby

Konzultanti Armstrong Competence Consulting ponúkajú domáce a zahraničné skúsenosti získané od roku 1995.

Využívame najlepšie riešenia vyvinuté za našej účasti pod značkou CI Consulting Group, ale aj nové prístupy a kvalitu pod značkou Armstrong Competence Consulting, ktoré boli preverené celým radom úspešných projektov, počnúc transformáciou firemnej kultúry Slovak Telekomu, po vstupe strategického akcionára Deutsche Telecom, cez transformáciu firemnej kultúry Českej spořitelnypo jej prevzatí skupinou Erste Bank a následne v podobe veľkých zamestnaneckých prieskumov pre Slovenskú sporiteľňu  a všetky banky v skupine Erste v 7 krajinách a s vyše 40 000 respondentmi.  Medzi najväčšie projekty patrí aj manažérsky audit s vyše 400 účastníkmi v Českom Telekome, niekoľkoročnú manažérsku akadémiu pre vyše 200 manažérov v Českej poisťovni, či konzultačno-vzdelávací projekt zameraný na služby zákazníkom v Železničnej spoločnosti Slovensko pre viac ako 2000 zamestnancov prvého kontaktu.

Konzultačné prístupy Armstrong Competence Consulting sa vyznačujú jedinečnou metodikou GARUDA, dôrazom na merateľnosť výsledkov a schopnosťou produkty klientovi "šiť na mieru".

Garuda – súbor nástrojov HRM&D

Ak hľadáte metodiku, ktorá vám pomôže jednoducho a presne identifikovať potenciál ľudí, tímov a organizácie v oblasti manažmentu, ste na správnej adrese. Ak potrebujete súbor nástrojov, ktorý neponúka len analýzu, ale priamo podporuje rozvoj, našli ste ho. Ak považujete za dôležitú možnosť porovnávať sa aj na medzinárodnej úrovni, máte ju.  Armstrong Competence Consulting je certifikovaným partnerom medzinárodnej siete GARUDA. Ponúka portfólio štandardizovaných nástrojov riadenia a rozvoja ľudských zdrojov (GARUDA HRM&D TOOLBOX), preverené praxou v európskych krajinách.

Marketingové služby

Spúšťame inovatívny projekt pre študentov v oblasti kreatívneho priemyslu. V tejto súvislosti obstarávame nasledovné služby.


Názov:
Programovanie webového portálu pre projekt Redakčný portál pre študentov

Kategória zákazky:
Zákazky podľa §117 zákona č.343/2015

Popis:
Programovanie

Dátum zverejnenia:
16.10. 2020

Prílohy:

Vyzva na predkladanie ponuk .pdf
Priloha_1_ACC_Cenové špecifikácie predmetu zákazky - Programovanie webového portálu.pdf
Priloha_1_ACC_Cenové špecifikácie predmetu zákazky - Programovanie webového portálu.xls
Priloha_2_Web zmluva ACC_20_07_2020_platna.docx
Priloha_2_Web zmluva ACC_20_07_2020_platna.pdf